Hasil Dapatan Analisis

Saturday, November 15, 2008

Berdasarkan kepada analisis dan penilaian tersebut pengkaji dapat menyenaraikan beberapa laman web atau blog yang telah dikenal pasti mempunyai 80 peratus kebolehpercayaan yang menepati kretiria yang telah ditetapkan serta sesuai untuk dijadikan bahan bacaan sebagai menyokong input yang terdapat dalam laman P&P mahupun sebagai rujukan kepada semua pembaca.

Diantaranya adalah seperti berikut :


1. http://www.scribd.com/doc/2764156/AJARAN-SESAT-DI-MALAYSIA
2. http://www.alazim.com/masjid/seminar/pemantapan_aqidah/Ajaran%20Sesat%20Dan%20Bahayanya%20Terhadap%20Agama%20 Dan%20Negara.pdf
3. http://www.scribd.com/doc/935899/Salah-Faham-Terhadap-Islam
4. http://www.scribd.com/doc/2264064/Nota-PTK-9
5. http://www.scribd.com/doc/2083636/Hukum-Orang-Islam-Menyambut-Valentines-Day
6. http://liberalisme.blogsome.com/2005/09/24/implikasi-liberalisme-terhadap-umat-islam/
7. http://ms.wikipedia.org/wiki/Gerakan_liberalisme_dalam_Islam
8. http://www.scribd.com/doc/4107221/ANALISIS-PENGARUH-BARAT-DALAM-LAPORAN-BERITA
9. http://www.epondok.com.my/index.php?p=arkibkupasan/kupasan002.php
10. http://gwmusic.wordpress.com/2008/06/11/punk-dan-al-quran/
11. http://ummahonline.wordpress.com/2006/08/31/islam-dan-liberalisme/
12. http://mazhab.sementoji.net/v1/?cat=20
13. http://ummuhani.com/?p=180
14. http://www.mindamadani.my/content/view/113/1/
15. http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1033&Itemid=10
16. http://eprints.ums.ac.id/95/
17. http://www.ukhwah.com/viewtopic.php?topic=28038&forum=2

0 Comments:

Berikan Komen Anda Disini

Leave a Comment

 
Laman Pautan & Analisis Blog - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger