Friday, October 31, 2008

http://www.al-azim.com/masjid/seminar/pemantapan_aqidah/Ajaran%20Sesat%20Dan%20Bahayanya%20Terhadap%20Agama%20
Dan%20Negara.pdf

Huraian yang terdapat dalam format Pdf ini menjelaskan tentang ajaran sesat dan bahayanya terhadap agama, bangsa dan negara. Fenomena kemunculan ajaran sesat seringkali berlaku. Kewujudannya merentasi masa, tempat dan keadaan. Sama ada di zaman awal peradaban Islam di alaf millenium mahupun akan datang. Paparan isu kebanyakannya didedahkan oleh pihak media secara terbuka. Memandangkan ia berkait rapat dengan agama, maka perhatian terhadapnya diberi satu tumpuan.Isu ajaran sesat bersifat subjektif. Ia memerlukan penjelasan terperinci. Al-Qur’an al-Karim telah mengingatkan kita tentang bentuk kesesatan dari pelbagai sudut. Antaranya,kesesatan hawa nafsu, kejahilan, pujuk rayu syaitan dan pengaruh persekitaran sama ada dari teman, perubahan masa dan keadaan..untuk penjelasan yang lebih konkrit sila download artikel tersebut dalam bentuk format PDF pada laman URL atau klik pada gambar yang telah dipautkan di atas.

0 Comments:

Berikan Komen Anda Disini

Leave a Comment

 
Laman Pautan & Analisis Blog - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger