Friday, October 31, 2008


Laman ini menbincangkan tentang ciri-ciri ajaran sesat dan langkah-langkah yang mereka gunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya.Sebagaimana yang kita pernah lihat dikaca Tv atau corong radio isu berkaitan pencemaran akidah suci umat Islam bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia. Malah, pencemaran dan resapan ajaran sesat ke dalam sistem kepercayaan umat Islam di nusantara ini, telah pun berlaku sejak pengIslaman rantau ini lagi. Menurut H.O.K. Rahmat S.H. dalam bukunya Pencemaran Akidah Di Nusantara, pengaruh dalaman seperti kebudayaan dan kepercayaan asal pribumi seperti dinamisme dan animisme serta pengaruh luaran seperti unsur Hindu-Buddha, Yahudi, Kristian, Yunani Purba menjadi punca pencemaran kepada akidah umat Islam dewasa ini. Malahan dari sudut awal sejarah Islam juga, ajaran yang menyeleweng dari landasan Islam sebenar telah wujud pada zaman sahabat dan tabi`in dengan munculnya kumpulan-kumpulan seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, Qadariyah, Jabbariyah, Muktazilah sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab al-Milal wa an-Nihal karangan as-Syahrastani. Pada masa kini, negara kita juga yang mengamalkan ajaran Ahli Sunnah wa al-Jamaah sejak sekian lama, tidak dapat lari daripada menghadapi masalah yang sama dan mula dicemari dengan pelbagai ajaran sesat yang kebanyakannya bertopengkan ajaran tarekat-tarekat.

menangani isu semasa berkaitan akidah & penyelewengan (JAPAS & JAPPIS)

0 Comments:

Berikan Komen Anda Disini

Leave a Comment

 
Laman Pautan & Analisis Blog - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger