Thursday, October 30, 2008


Laman ini memebahaskan tentang pengaruh islam liberal.Dewasa ini , terlalu banyak perkara-perkara yang mengganggu gugat keharmonian dan kestabilan agama Islam dan masyarakat Muslim itu sendiri.Berbagai-bagai pertubuhan atau persatuan yang bernaung atas nama Islam dan sebagainya muncul dengan begitu banyak dan mempunyai pemahaman dan pemikiran yang berbeza-beza. Apabila ini berlaku , maka umat Islam akan terdedah kepada bahaya pemikiran dan pemahaman salah yang mana akhirnya akan menjerumuskan mereka ke dalam golongan berfahaman salah tersebut. Artikel ini akan membahaskan salah satu dari golongan yang mempunyai pemahaman dan pemikiran yang salah dan menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya dan golongan tersebut sedang rancak menyebarkan misi dakwah songsang mereka kepada masyarakat Islam Malaysia.Golongan ini yang dinamakan dengan nama ‘ISLAM LIBERAL’.

0 Comments:

Berikan Komen Anda Disini

Leave a Comment

 
Laman Pautan & Analisis Blog - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger